wie zijn wij

even voorstellen

Wij, CASTEL en PLUK DE LACH, zijn beiden op jonge leeftijd verslingerd geraakt aan creëren, ontwerpen, verbeelden, vormgeven en uitbeelden. Kortom: Kunst maken!

Ieder met een uniek stukje talent, een eigen voorkeur voor materiaal en met een eigen benaderingswijze. Vanuit deze raakvlakken is BEELDIG WERK VORMGEVING ontstaan. In deze samenwerking komt onze creativiteit samen en worden de krachten versterkt. Op deze website is een deel van onze creaties te vinden.

Wilt u meer van ons werk zien? Kijk dan ook naar CASTEL en PLUK DE LACH